ΓΡΑΣΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Certus LS3 16kg

50,00 68,00

Εξαντλημένο
SKU CER45
Ετικέττα:

Περιγραφή

Γράσο γενικής χρήσης με βάση το ασβέστιο. Είναι κατάλληλο για γενική
λίπανση μερών του αυτοκίνητου (σασί) και για σημεία που έρχονται σε
επαφή με νερό. Θερμοκρασία λειτουργίας από -25οC έως 85οC.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: κίνδυνος έκρηξης αν θερμανθεί.

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Μενού
Καλέστε μας
2311822093 & 2314035335